Join the movement Doneer

Ben je oke? is er voor jouw vereniging

Met Ben je oké? maak je ongewenst (seksueel) gedrag onder jouw leden bespreekbaar. We bieden maatregelenadvies en training waarmee je een cultuur creëert die geen ruimte laat voor grensoverschrijdend gedrag.

Hoe gebruiken studenten Ben je oke?

Wat vinden studenten van Ben je oke?

Ben je oké ging langs bij de introductieweek

<div class="video-embed-container"><iframe title="Wat vinden studenten van Ben je oké?" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/qD0fEw_lGEM?list=PLzRLygNaVQcHP1p-OTG1F8cIj3mJtD8Iw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></div>

Ben je oke? in jouw studentenclub

Ben je oké? in gesprek met barbestuur en personeel van Wooloomooloo

<div class="video-embed-container"><iframe title="Wat vinden studenten van Ben je oké?" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/qD0fEw_lGEM?list=PLzRLygNaVQcHP1p-OTG1F8cIj3mJtD8Iw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></div>

Hoe vragen studenten Ben je oke?

Wat als je het spannend vindt om Ben je oké te vragen

<div class="video-embed-container"><iframe title="Ben Je Oke in de Woolloomooloo" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/qT4fhiMdCtw?list=PLzRLygNaVQcHP1p-OTG1F8cIj3mJtD8Iw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></div>

Direct aan de slag met de Ben je oke? campagne op jouw vereniging

Je wilt alle leden op jouw vereniging een leuke en zorgeloze tijd geven. Ongewenst seksueel gedrag hoort daar niet bij. Je kunt veel doen om dit te voorkomen.

De Ben je oké? toolkit biedt handvatten voor beleid, trainingen en communicatie die jij hiervoor kunt inzetten zodat jou leden een leuk en veilige tijd hebben

Meld je nu aan en ontvang de toolkit!

Al meer dan 500 studie- en studentenverenigingen doen mee met Ben je oke?

Zij gingen je voor:

Minerva brengt nieuwe studenten in contact met de wijkagent

Ole, studentenvereniging Minerva

Bewustwording vraagt tijd, maar zo'n belangrijk onderwerp is de energie waard

Marije, studentenvereniging Quintus

Wij vinden het ontzettend belangrijk dat onze leden zich altijd veilig voelen, bij elkaar en bij anderen

Studentenvereniging Albertus

Nieuws

Samen maken we Ben je oke mogelijk

Om de Ben je oké? campagne ook de komende jaren mogelijk te blijven maken zijn we in gesprek met bedrijven, fondsen en organisaties. Honderden studentenverenigingen zoals de jouwe maakten Ben je oké? tot de beweging die het nu is. We blijven jullie voorzien van materialen en kunnen daarbij jullie steun goed gebruiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een sponsoravond, een statiegeldactie of een werkdag voor een goed doel.

Zie je mogelijkheden hiervoor?

Stuur ons een mailtje!