Join the movement Doneer
25 november 2021

Studentenvereniging Albertus maakt seksuele intimidatie bespreekbaar

Al 365 studie- en studentenverenigingen in heel Nederland doen mee met de Ben je oké? campagne. Ook Albertus uit Groningen. We gingen in gesprek met het bestuur.

Waarom doen jullie mee met de Ben je oké campagne?

“Wij vinden het bij Albertus ontzettend belangrijk dat onze leden zich altijd veilig voelen, bij elkaar en bij anderen. Daarom doen we mee met de Ben je oké-campagne. De bewustwording over seksuele intimidatie, die gecreëerd wordt met Ben je oké, is van grote toegevoegde waarde. Iedereen zou moeten weten hoe je seksuele intimidatie herkent, hoe je het bespreekbaar maakt en vooral hoe je het kunt voorkomen. Als grootste studentenvereniging van Groningen vinden wij dat wij hier een grote bijdrage aan kunnen én moeten leveren.”

Welke maatregelen nemen jullie om seksuele intimidatie te voorkomen?

“Bij Albertus hangt er achter elke bar een Ben je oké? instructiekaart waarop je in een handomdraai ziet hoe je de signalen van ongewenst seksueel gedrag herkent en wat je kunt doen als je het ziet.

Ook hebben wij vier vertrouwenspersonen aangewezen. Twee van hen houden om de week een inloopuur waar leden van onze vereniging in strikt vertrouwen terecht kunnen met al hun hulpvragen, met name over studentenwelzijn. Twee andere vertrouwenspersonen zijn elke avond op de kroeg aanwezig zodat onze leden, als het nodig is, altijd bij iemand terecht kunnen om hun hart te luchten, een vraag te stellen, of een melding te maken.

Daarnaast zijn al onze bar- en bestuurlijke commissies afgelopen juli getraind door een team van Sense Noord Nederland, de GGD en de Nachtraad van Groningen. De training ging over grensoverschrijdend gedrag, hoe je ermee omgaat en hoe je kunt handelen als het toch plaatsvindt. Door deze training is ons barpersoneel beter op de hoogte van wat grensoverschrijdend gedrag precies inhoudt, wat er gedaan kan worden als het plaatsvindt en is het thema een actueel onderwerp van gesprek geworden.

Jullie doen ook mee met Orange the World, wat houdt dat in?

“Orange the world is de internationale campagne van de Verenigde Naties die vanaf 25 november in meer dan 90 landen aandacht vraagt voor geweld tegen vrouwen. In Nederland kleuren op deze dag in veel gemeenten gebouwen oranje, hét startpunt voor een twee weken durende internationale campagne. Om de bewustwording op Albertus te vergroten lopen twee van onze disputen op 2 december 8.37 kilometer voor  ‘Orange the world’.” Rutgers vraagt in Nederland aandacht voor  meer preventie tijdens Orange the World.

Wat wil je meegeven aan andere studie- en studentenverenigingen?

“Door de bewustwording onder onze leden te vergroten, hopen wij seksuele intimidatie op onze vereniging te voorkomen, en in ieder geval bespreekbaar te maken. Wij zouden andere verenigingen aanraden om seksuele intimidatie ook bespreekbaar te maken. Met vertrouwenspersonen en door het onderwerp op je sociale mediakanalen onder de aandacht te brengen zet je een eerste stap in de goede richting. Ook hebben wij seksuele intimidatie tijdens onze introductietijd direct aangekaart bij nieuwe leden. Dit is erg waardevol omdat nieuwe leden dan direct betrokken worden bij het onderwerp.”

Wil je op jouw vereniging ook aan de slag met beleid, praktische maatregelen die ongewenst seksueel gedrag kunnen voorkomen? Doorloop de checklist op www.benjeoke.nl/hierishetoke en kijk wat je op jouw vereniging kunt doen.

Gerelateerd nieuws