Join the movement Doneer
21 december 2021

Quintus bespreekt sociale veiligheid al bij de Kennismaking

Studentenvereniging Quintus uit Leiden is al ruim een jaar partner van ‘Ben je oké?’. In het afgelopen jaar hebben zij veel verschillende dingen ondernomen om de sociale veiligheid op de vereniging te waarborgen. Ben je oké? in gesprek met Marije Blom, bestuurslid.

Hoe en waarom zijn jullie in contact gekomen met Ben je oké? “Sociale veiligheid is de afgelopen jaren zowel in de maatschappij als onder studenten een belangrijker onderwerp geworden. Toen Ben je oké? startte met de postercampagne om ongewenst seksueel gedrag bespreekbaar te maken, was dit voor het bestuur van Quintus een laagdrempelige eerste stap. De leden van Quintus reageerden daar positief op, ze zijn blij dat deze op de vereniging hangen.

Het is fijn om in deze campagne samen te werken met een organisatie zoals Rutgers, die kennis en ervaring heeft in het voorkomen van ongewenst seksueel gedrag. Als vereniging het is best moeilijk om te bedenken waar en hoe je moet beginnen met het bespreekbaar maken van zo’n onderwerp. Ook wek je samen met een organisatie een serieuzere uitstraling én weet je zeker dat je het goed doet.”

Hoe hebben jullie de eerste stap gezet? “Naast de postercampagne zijn er vier vertrouwenspersonen aangesteld: twee intern en twee extern. Leden van Quintus kunnen dag en nacht contact opnemen met de externe vertrouwenspersonen zonder tussenkomst van ons als bestuur. Zo houden we het te benaderen.”

Merken jullie verschil? “Het onderwerp is bespreekbaarder geworden en de bewustwording over gewenst en ongewenst gedrag is gegroeid. Leden komen naar ons toe om te laten weten dat ze het fijn vinden dat we aandacht aan dit onderwerp besteden. Ook binnen de disputen groeit de bewustwording over deze onderwerpen. Zij hebben hun tradities onder de loep genomen, waaronder teksten uit hun liederen.

Daarnaast heeft ons bestuur naar het huishoudelijk reglement van Quintus gekeken. De huisregels op het gebied van sociale veiligheid en seksuele intimidatie bleken onduidelijk. We hebben een herzieningscommissie aangesteld, die bestaat uit oudere leden en juridisch geschoolde leden. Je wilt natuurlijk dat iedereen zich veilig voelt op je vereniging. Het huishoudelijk reglement speelt hierin een grote rol.”

Hebben jullie nagedacht over trainingen? “Elk bestuurs- en kaderlid krijgt een training over hoe zij om kunnen gaan met grensoverschrijdend gedrag. Echter is het na de training fijn om een constante reminder te hebben. De Ben je oké instructiekaart hangt bij ons achter de bar. Hierin staan duidelijke richtlijnen en het is fijn voor leden om hierop terug te kunnen vallen.”

Hoe laten jullie nieuwe leden weten dat er sociale veiligheid heerst? “In de Kennismakingstijd geven we een kleine lezing over consent*. Daarna laten we leden hun ervaringen delen om het tastbaar te maken voor onze aspirant-leden. We zijn heel blij dat we dit al in een zo vroeg mogelijk stadium bespreekbaar maken, zodat de nieuwe leden weten waar ze terecht kunnen als ze ongewenst gedrag of zelfs grensoverschrijding meemaken.”

Wat willen jullie aan andere verenigingen meegeven? “Begin zo vroeg mogelijk met het bespreekbaar maken van dit onderwerp. Bewustwording is een proces dat tijd vergt, maar het is zó’n belangrijk onderwerp, het is de energie echt waard. Elke ongewenste gebeurtenis die je voorkomt is er één en het is belangrijk om veiligheid te creëren op je sociëteit. Als bestuur is het moeilijk om te bedenken waar je moet beginnen, daarom is het heel fijn om dit met behulp van Ben je oké te doen.”

*consent betekent instemming met seksuele handelingen door alle betrokkenen.

Gerelateerd nieuws