Join the movement Doneer

Ben je oke? is ook in Enschede

Seksuele intimidatie op straat zorgt voor een onveilig gevoel, en dat is niet oké. Daarom trekt Enschede nu een grens met een publiekscampagne tegen straatintimidatie. De gemeente roept alle inwoners van Enschede op om elkaar te helpen als je ziet dat iemand ermee te maken heeft.

De campagneboodschap: Zie je seksuele intimidatie? Vraag dan aan degene die het overkomt: ‘Ben je oke?’. Zo zorgen we er in Enschede samen voor dat iedereen zich veilig voelt. Ook op straat.

Ben je Oké in Enschede!

Ben je Oké in Enschede!

Hoe pakt Enschede ongewenst seksueel gedrag aan?

<div class="video-embed-container"><iframe title="Ben Je Oke in Enschede !" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/e44RPnfwXIo?start=4&#038;feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></div>

Hoe ga je om met straatintimidatie?

Wat kun je doen als iemand lastig gevallen wordt op straat?

<div class="video-embed-container"><iframe title="Ben je oké? Zo help je een ander bij straatintimidatie" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/_ZERdzHDn00?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></div>

Enschede zet zich in tegen seksuele intimidatie

Inwoners zijn blij dat grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar wordt gemaakt.

<div class="video-embed-container"><iframe title="Campagne tegen seksuele intimidatie in Enschede: &quot;Zou eigenlijk niet nodig moeten zijn&quot;" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/o70cYlqDD-4?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></div>

Bewustwording & gedragsverandering

Mensen krijgen in Enschede nog té vaak te maken met straatintimidatie. Dat blijkt onder meer uit een petitie die ondertekend is door ruim 17.500 mensen. Zij vragen om maatregelen die bijdragen aan het voorkomen van seksuele intimidatie in de stad. Die maatregelen neemt Enschede nu met cameratoezicht in de stad, scherper toezicht op overlastplegers, een gebiedsverbod voor plegers en de publiekscampagne Ben je oké?.

Het lijkt erop dat daders van seksuele straatintimidatie hun gedrag niet als schadelijk zien voor de ander. Daar moet verandering in komen, aldus burgemeester Roelof Bleker van Enschede:

 

“Het is volstrekt onacceptabel dat mensen in onze stad op straat seksuele intimidatie ervaren. Alle bezoekers moeten zich in Enschede prettig en veilig voelen. Ook op straat. We willen de ontstane cultuur doorbreken die ongewenst gedrag normaliseert, alsof het erbij hoort. Daarom starten we deze campagne en vragen we iedereen om te helpen als je ziet dat iemand lastiggevallen wordt. Iedereen moet op straat en tijdens uitgaan gewoon zichzelf kunnen zijn en zich veilig voelen.”

Hoe help je elkaar bij straatintimidatie?

De campagne geeft inwoners van Enschede concrete tips waarmee zij leren wat je kunt doen als je ziet dat iemand te maken heeft met seksuele intimidatie. Je krijgt als omstander ook tips hoe je kunt omgaan met een situatie die onveilig voelt of wanneer je als omstander bang bent voor je eigen veiligheid. Zoals deze oproep: ‘Onveilig gevoel? Bied afleiding en stel de vraag: ”Weet jij waar de supermarkt is?”’ of bijvoorbeeld ‘Vertrouw je het niet? Vraag een politieagent, buschauffeur of omstander om hulp of bel 112’.

Ook is gekeken naar de aard van de straatintimidatie in Enschede. Jongeren hebben hier vooral te maken met sissen, nastaren, nafluiten, naroepen met seksueel getinte opmerkingen en iemand achterna lopen of aanraken. Met deze campagne wil de gemeente hier meer bewustwording voor vragen en mensen aansporen er samen voor te zorgen dat het veiliger voelt op straat. De strekking van de campagne: Mensen vinden dit gedrag niet prettig, en je kunt elkaar helpen als je het ziet.

Inwoners van  Enschede spreken zich in deze campagne uit tegen seksuele intimidatie op straat. Zij vertellen met quotes op sociale media wat ze doen als zij straatintimidatie zien en waarom dit belangrijk is.

Leren praten over wensen en grenzen

Niet alleen een publiekscampagne is nodig. Ook op scholen is het belangrijk dat kinderen en jongeren al vroeg leren praten over hun wensen en grenzen en dat zij elkaars grenzen leren respecteren. Op die manier kan ongewenst seksueel gedrag op latere leeftijd worden voorkomen. Op www.seksuelevorming.nl is lesmateriaal beschikbaar voor leerkrachten in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Waar is de campagne te zien in Enschede?

De campagne start met een video waarin Enschedese boegbeelden vertellen over straatintimidatie. Onder andere kickboxer Peter Aerts, beveiliger Gilly Harmsen en voetballer Sabrine Ellouzi vertellen hoe je elkaar kunt helpen als je ziet dat het plaatsvindt. Met Ben je oké? posters op straat en op toiletten van horecagelegenheden worden inwoners aangespoord in te grijpen op de momenten dat het gebeurt. Ook zien en horen zij erover via berichten in de media, op sociale media van de gemeente en via berichten aan studentenverenigingen en horecagelegenheden in Enschede.

Meer informatie

Voor vragen en meer informatie over de Ben je oké-campagne in Enschede kun je contact opnemen Patrick te Brake via p.tebrake@enschede.nl of 06 13 29 44 45.